Amarillo

Rafa Macarron_Amarillo

Amarillo – 2017
Mixed media. 140 x 140 x 3 cm.